Rots&Water

Rots & Water, een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. 

Breed pedagogisch perspectief

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een weerbaarheids -programma en uiterst effectief anti-pest-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind.

Doelstelling

Doelstelling is het bevorderen van de sociale veiligheid en het sociale welzijn op school en daarbuiten (de buurt/wijk) en het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene.

Specifieke doelstellingen zijn het voorkomen en reduceren van geweld waaronder pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Historie

Rots en Water vindt zijn wortels in het Actie en Reactie programma uit de jaren negentig, geïnitieerd door het  Min. Van OC&W en uitgevoerd door het LSZ/Landelijk Steunpunt Zelfverdediging. Dat programma had destijds als doel het leren omgaan en voorkomen van geweld waaronder pestgeweld, met een specifieke focus op het reduceren van seksueel geweld.

In het Rots en Waterprogramma worden bovenstaande doelstellingen ingebed in een breder, positiever concept. Het programma richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van positieve sociale competenties om geweld in al zijn vormen te voorkomen. Daar waar geweld reeds aanwezig is kan het programma ook curatief worden ingezet.

Psychofysieke methodiek

Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie-en confrontatievaardigheden aangeleerd.

Spel en fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, kringgesprek en gecompleteerd door het maken van verwerkingsopdrachten.